Certyfikacja

  

Certyfikacja

 

Wykonywanie na zlecenie naszych klientów czynności związanych z wprowadzaniem do obrotu części/zespołów samochodowych, wymaganych w świetle obowiązujących przepisów o systemie oceny zgodności i ogólnym bezpieczeństwie produktów.

  • Analiza Dyrektyw Nowego Podejścia i związanych z nimi norm zharmonizowanych pod kątem oznakowania detali znakiem CE
  • Analiza innych wymagań (np. dyrektyw GVO)
  • Prowadzenie czynności związanych z weryfikacją deklaracji zgodności części motoryzacyjnych z Normami i Warunkami Technicznymi.

 

Wykonywanie czynności związanych z uzyskaniem certyfikatu na znak bezpieczeństwa  B  (Certyfikacja dobrowolna) oraz zaświadczenia o zgłoszeniu do ewidencji ocechowania wyrobu.

  • Uzgodnienia, z instytucjami uprawnionymi do certyfikacji,  warunków technicznych oraz wytypowanie reprezentantów detali podlegających certyfikacji
  • Analiza wyników badań i kompletacja dokumentów dla Jednostki Certyfikującej
  • Przekazywanie w imieniu Zleceniodawcy pełnej dokumentacji do Jednostki Certyfikującej
  • Udział w posiedzeniu Komitetu Technicznego Jednostki Certyfikującej
  • Przekazywanie Zleceniodawcy wyników prac w postaci sprawozdań i certyfikatów

 

Prowadzenie badań niektórych urządzeń wyposażenia Stacji Kontroli Pojazdów na zgodność z Zał. Nr 3  do rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006, pod kątem uzyskania certyfikatu Transportowego Dozoru Technicznego na obrót handlowy urządzeniami na terenie RP.


Badania części i zespołów samochodowych oraz opracowywanie sprawozdań przez akredytowane laboratorium w uzgodnieniu z właściwą Jednostką Certyfikującą, w ramach podanego poniżej zakresu akredytacji między innymi, celem uzyskania odpowiedniego certyfikatu wydawanego przez tę Jednostkę.

 

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego AB 128 (05.05.2016)[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.