Historia Instytutu w pigułceGaleria zdjęć

   

 

Jako Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych aktywnie zaistnieliśmy na polskim rynku motoryzacyjnym w 1972 roku, rozpoczynając swą działalność, jako zaplecze konstrukcyjne oraz badawczo-rozwojowe Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Jednakże nasza historia rozpoczęła się już rok wcześniej. Punktem zwrotnym była decyzja o przeniesieniu produkcji samochodu Syrena z Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie do Wytwórni Sprzętu Mechanicznego w Bielsku-Białej, w związku z tym, powstała potrzeba zorganizowania na miejscu wyżej wspomnianego zaplecza konstrukcyjno-badawczego.

 

Na podstawie decyzji Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 27 lutego 1971 roku utworzono w Bielsku-Białej Oddział Zamiejscowy Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie, który rozpoczął działalność z dniem 1 kwietnia tego samego roku. Miejscem pracy nielicznej wówczas załogi, liczącej sobie niecałe trzydzieści osób, było kilka pomieszczeń na terenie Wytwórni Sprzętu Mechanicznego przy ulicy Partyzantów 44. 

 

Montaż Syreny Bosto, dawne Zakłady Metalowe przy ul. Komorowickiej

 

BOSMAL powstał w wyniku połączenia Oddziału Zamiejscowego COKB Pmot. oraz wydzielonego z Wytwórni Sprzętu Mechanicznego działu prototypowo-badawczego. Ośrodek stanowił uzupełnienie struktury organizacyjnej powołanej w styczniu 1972 roku Fabryki Samochodów Małolitrażowych. Do głównych zadań Ośrodka należały prace rozwojowe, bieżąca obsługa konstrukcyjna produkcji oraz wszelkie prace badawcze dotyczące materiałów, części i zespołów oraz kompletnych samochodów. Jednym z głównych zadań był udział w pracach nad wdrożeniem samochodu licencyjnego typu FIAT 126.
 
W 1973 roku rozpoczęto budowę zespołu budynków i hal przeznaczonych na przyszłĄ siedzibę Ośrodka. Dwa lata później w pierwszej ukończonej hali zainstalowane zostały nowoczesne stanowiska do badań silników, a także poszczególne laboratoria i komórki organizacyjne, rozmieszczone dotychczas w pięciu różnych punktach miasta, a które stopniowo przenoszono do nowej siedziby. Na terenie o powierzchni 8,5 ha zlokalizowanym w północnej części miasta zbudowano kompleks pomieszczeń o łącznej powierzchni ponad 23 000m2. Budowę zakończono w 1978 roku. W następnym okresie systematycznie wzbogacano wyposażenie Ośrodka w aparaturę i nowe urządzenia badawcze.
 
W 1975 roku utworzono w Ośrodku Pracownię Sportu Samochodowego, która przygotowywała samochody produkcji FSM do startów w imprezach rajdowych i wyścigowych. Rok wcześniej w firmie odnotowano największą zatrudnionych. Zatrudnienie wyniosło 716 osób, z czego 270 pracowników posiadało wykształcenie wyższe. 
W tamtym czasie stopniowo wprowadzano także komputeryzację prac inżynierskich i w wyniku tego, na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nasz Ośrodek był jedną z najnowocześniejszych jednostek badawczo-rozwojowych z zakresu motoryzacji na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.
 
Początek lat osiemdziesiątych był jednakże trudnym okresem dla polskiej gospodarki, co też rzutowało na kondycję Ośrodka. Zatrudnienie spadło do poziomu 550 osób. W tym też czasie prowadziono kompleksowe prace nad nowym samochodem małolitrażowym o nazwie Beskid, który mógł w przyszłości zastąpić Fiata 126p. Niestety ciężka sytuacja gospodarcza sprawiła, że powstało zaledwie kilka prototypów tego samochodu. 
 
 
Po podpisaniu we wrześniu 1987 roku kontraktu licencyjnego z koncernem FIAT na produkcję nowego samochodu małolitrażowego, OBR włączył się w tok intensywnych prac związanych z uruchomieniem jego produkcji w FSM. Opracowano koncepcję całej grupy samochodów pochodnych wraz z wersjami użytkowymi. Wyposażenie Ośrodka systematycznie uzupełniono, między innymi wdrożono system komputerowego wspomagania prac projektowo-konstrukcyjnych CAD.
 
W maju 1990 roku po raz pierwszy demokratycznie ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora Naczelnego OBR SM. Zgłosiło się 8 kandydatów, a zwycięzcą został dr inż. Kazimierz Romaniszyn, który objął funkcję w sierpniu tegoż roku.
 
W listopadzie 1990 roku Fabryka Samochodów Małolitrażowych została przekształcona w Spółkę Skarbu Państwa, ale BOSMAL pozostał poza strukturą FSM S.A. i od tego czasu jest w pełni samodzielną jednostką badawczo-rozwojową.
Mimo tej zmiany nadal większość prac prowadzonych w BOSMAL'u wynikała z potrzeb Fabryki Samochodów Małolitrażowych, ale jej zadłużenie i spadek produkcji wpłynął na ich poważne ograniczenie.
 
W 1991 roku w OBR SM uruchomiono małoseryjną produkcję samochodu BOSMAL Cabrio. Był to kabriolet na zespołach Fiata 126p, którego konstrukcja została opracowana i przebadana, jako praca własna. Brak pracy w niektórych komórkach powodował postoje, a w konsekwencji zmniejszenie zatrudnienia. Liczba pracowników w końcu 1992 roku wynosiła 397 osób. Przeprowadzono szereg zmian organizacyjnych i rozpoczęto pracę nad akredytacją laboratoriów badawczych. Powołano nieoficjalny pion naukowy, w skład którego weszli pracownicy z tytułami i stopniami naukowymi oraz pracownicy o ambicjach naukowych. Rozpoczęto wydawanie Zeszytów Naukowo-Technicznych, w których publikowane są osiągnięcia Ośrodka i ciekawsze prace realizowane przez pracowników. 
 
Po kolejnym etapie przekształceń własnościowych, większość zakładów produkcyjnych FSM S.A. została przyjęta przez włoski koncern FIAT, który w październiku 1993 roku utworzył spółkę pod nazwą FIAT Auto Poland. Sytuacja finansowa Ośrodka uległa poprawie po odzyskaniu zaległości płatniczych i stopniowemu wzrostowi zamówień na prace badawcze ze strony takich firm jak FIAT Auto z Turynu, FIAT Auto Poland i jego dostawców. Podjęto także dalsze prace własne. Wysoka jakość pracy zaowocowała większym napływem zamówień zarówno na prace badawcze jak również prace typu rozwojowego. W celu unormowania zasad współpracy w grudniu 1993 roku zawarto Umowę Generalną z firmą FIAT Auto Poland.
 
Od 2000 roku dyrektorem (obecnie prezesem zarządu) BOSMAL'u jest dr hab. inż. Antoni Światek, a przełom XX oraz XXI wieku upłynął pod znakiem systematycznego poszerzania naszej oferty oraz nawiązywania współpracy z klientami, praktycznie z każdej części świata.   
 
Ostatnim ważnym wydarzeniem w historii Ośrodka był przełomowy dzień 01.05.2010 r., kiedy to w wyniku prywatyzacji bezpośredniej, której proces rozpoczął się dekadę wcześniej, „Ośrodek Badawczo – Rozwojowy  Samochodów Małolitrażowych BOSMAL” przekształcił się w spółkę pracowniczą przyjmując nazwę: „Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp.  z o.o.”


[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.