Archiwum Przetargów Publicznych


16.11.2016

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami),
na dostawę i instalację systemu indykacji.

Jednocześnie przypominamy, że tłumaczenie na język angielski ma charakter pomocniczy, w razie wątpliwości tekst SIWZ w języku polskim jest wiążący. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższy załącznik:

Załącznik

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Wynik


04.04.2016

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę  stanowiska do wyznaczania współczynnika pochłaniania dźwięku i izolacyjności akustycznej.

 

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:

Załącznik

 

Wynik


22.01.2016

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8.  ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę  stanowiska do wyznaczania współczynnika pochłaniania dźwięku i izolacyjności akustycznej.
 
Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:                       
 
 
„Niniejszym informujemy, że na prośbę jednego z potencjalnych Oferentów przedłużamy termin składania ofert do dnia 29.02.2016r., do godz. 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w pomieszczeniu 401 Instytutu BOSMAL w dniu 29.02.2016r. o godzinie 12:30.”
 
„Niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 zamawiający unieważnia postępowanie. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.”

02.12.2015

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę i instalację fabrycznie nowego wyposażenia do analizatora termo - grawimetrycznego Q500 do analiz łączonych TGA-IR.

 

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:

Załącznik

 

Pytania i odpowiedzi

 

Wynik


18.11.2015

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę  stanowiska do wyznaczania współczynnika pochłaniania dźwięku i izolacyjności akustycznej.

 

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:

Załącznik

 

„Niniejszym informujemy, że na prośbę potencjalnego Oferenta
przedłużamy termin składania ofert do dnia 04.12.2015r., do godz. 12:00”
 
 
„Niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 zamawiający unieważnia postępowanie.
Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”
 

15.09.2015

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę  komory korozyjnej CCT.                                
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
 

03.09.2015

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę  systemu do badań emisji spalin.                                

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki

Niniejszym informujemy, że w dniu 18.09.2015r. wpłynęły do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji  BOSMAL Sp. z o.o. zapytania potencjalnych oferentów dotyczące treści SIWZ.

Szczegóły w załączniku:

 
Niniejszym informujemy, że w dniu 25.09.2015r. wpłynęły do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji  BOSMAL Sp. z o.o. zapytania potencjalnych oferentów dotyczące treści SIWZ.
 
Wyjaśnienie  w załączniku:
 

13.08.2015

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę  równoczesnego spektrometru emisyjnego ICP-OES z podwójną obserwacją plazmy.

 

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załącznik

 

Pytania i odpowiedzi 1

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

 

Wynik


13.05.2015

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę  młota wahadłowego 450J.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki

 

Pytania i odpowiedzi

 

WYJAŚNIENIE DO PYTANIA NR 5

 

„Niniejszym informujemy, że z uwagi na liczne zapytania

przedłużamy termin składania ofert do dnia 22.05.2015r.”

 

Wynik


28.01.2015

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę zestawu chromatograficznego.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:

Załącznik

 

Wynik


26.01.2015

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę matrycowego miernika luminacji i barwy.

 

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:

Załącznik

 

Pytania i odpowiedzi

 

Wynik


23.01.2015

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8.
ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami),  na dostawę systemu indykacji.                                
 
Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
 
 

04.08.2014

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę hamowni podwoziowej do badań emisji spalin, zużycia paliwa i pomiarów osiągów samochodów z napędem na cztery koła.

 

Jednocześnie przypominamy, że załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.

 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 

16.07.2014

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę kompletnego, fabrycznie nowego, stanowiska bezwładnościowego. 
 
Jednocześnie przypominamy, że załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.
 
Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
Pytania i odpowiedzi:
Pytania i odpowiedzi 1

12.03.2014

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę skaningowego mikroskopu elektronowego.

 

Jednocześnie przypominamy, że załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.


Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki

Pytania i odpowiedzi:
Pytania i odpowiedzi 1

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

Pytania i odpowiedzi 4

Wynik


06.11.2013

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę  i instalację fabrycznie nowego fluorescencyjnego spektrometru rentgenowskiego z dyspersją długości fali (WDXRF).

 

Jednocześnie przypominamy, że załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.

 

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
Załaczniki

Pytania i odpowiedzi:
Pytania i odpowiedzi 1

Wynik

Odwołanie

Wynik odwołania


29.11.2013

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę  zestawu pomiarowego do określania liczby i średnic cząstek stałych w spalinach silnika spalinowego wraz z kondycjonerem spalin.

Jednocześnie przypominamy, że załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.

 

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
Załaczniki

Wynik


30.10.2013

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę zestawu analizatorów do analizy składu spalin z silnika spalinowego.

 

Jednocześnie przypominamy, że załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.

 

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załaczniki

Wynik


15.10.2013

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę stanowiska hamownianego do badań silników spalinowych i napędów hybrydowych w stanach przejściowych, dynamicznych wraz z urządzeniami do analizy spalin w zakresie emisji cząstek stałych i sadzy.

 

Jednocześnie przypominamy, że tłumaczenie na język angielski ma charakter pomocniczy, w razie wątpliwości tekst SIWZ w języku polskim jest wiążący. Załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.

 

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi 1

Wynik


03.10.2013

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę kompletnego stanowiska do badań skrzyń biegów.

 

Jednocześnie przypominamy, że tłumaczenie na język angielski ma charakter pomocniczy, w razie wątpliwości tekst SIWZ w języku polskim jest wiążący. Załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.

 

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki

Pytania i odpowiedzi 1

Wynik


16.11.2012

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę wideo-endoskopu przemysłowego.


Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU 1

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU 2

 

Wynik przetargu:

Informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę wideo-endoskopu przemysłowego wygrała firma Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, uzyskując 95 punktów.

Liczba złożonych ofert: 2
Oferty ważne: 2

 


09.11.2011

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony,
zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę systemu do pomiaru ciśnienia spalania (indykacji)
w silnikach spalinowych.
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.

Załączniki

 

Informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do pomiaru ciśnienia spalania wygrała firma AVL List GmbH, Hans List Platz , A-8020 Graz, uzyskując 88 punktów.
Liczba złożonych ofert: 1
Oferty ważne: 1

 


01.08.2011

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę komory do badań emisji z materiałów.
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.

Załączniki

 

Niniejszym informujemy, iż do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. wpłynął wniosek jednego z potencjalnych oferentów, dotyczący przesunięcie terminu składania ofert na komorę do badań emisji z materiałów.

W związku z powyższym Zamawiający wyznacza  termin składania ofert na dzień 05.09.2011 r do godz. 12:00, a otwarcie ofert na dzień 05.09.2011 r. godz. 12:30.

 

Informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komory do badan emisji wygrała firma Spectro-Lab, al. 3 Maja 2, 00-391 Warszawa, uzyskując 100 punktów.
Liczba złożonych ofert: 2
Oferty ważne: 2

 


26.07.2011

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę zestawu analizatorów do ciągłej analizy spalin z pojazdu na hamowni podwoziowej.
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.

Załączniki

 

Informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę zestawu analizatorów do ciągłej analizy spalin z pojazdów na hamowni podwoziowej
wygrała firma HORIBA GmbH, Kaplanstrasse 5, A-3430 Tulln, uzyskując 92 punktów.
Liczba złożonych ofert: 1
Oferty ważne: 1

 


26.07.2011

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę zestawu analizatorów do pomiaru emisji spalin na hamowni silnikowej.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.

Załączniki

 

Informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę zestawu analizatorów do pomiaru emisji spalin na hamowni silnikowej
wygrała firma AVL List GmbH, Hans List Platz 1, A-8020 Graz, uzyskując 100 punktów.
Liczba złożonych ofert: 1
Oferty ważne: 1

 


Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę zestawu chromatograficznego HPLC dla Instytutu Bosmal.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki

Zapytanie

 

Informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę zestawu chromatograficznego HPLC wygrała firma
PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o ul. Puławska 30302-785 Warszawa,
uzyskując 95 punktów.

Liczba złożonych ofert: 1
Oferty ważne: 1

 


09.05.2011

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych,
na dostawę zestawu chromatograficznego HPLC dla Instytutu Bosmal.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.

Załączniki

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU

 

Niniejszym informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu chromatograficznego HPLC  zostało unieważnione  na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 Ustawy Pzp.

 


10.11.2010

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę różnicowego kalorymetru skaningowego DSC i termograwimetru TGA dla Instytutu Bosmal.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU

 

Informujemy, że przetarg nieograniczony dotyczący dostawy różnicowego kalorymetru skaningowego DSC i termograwimetru TGA, wygrała firma Spectro-Lab, al. 3 maja 2, 00-391 Warszawa, uzyskując łącznie 100 punktów.
Liczba złożonych ofert: 2
Oferty ważne: 2

 


03.11.2010

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę systemu do pomiaru liczby cząstek stałych dla Instytutu Bosmal.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Załączniki

 

Informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do pomiaru liczby cząstek stałych, wygrała firma HORIBA GmbH, A-3430 Tulln, Kaplan-Straße 5, uzyskując łącznie 87,16 punktów.
Liczba złożonych ofert: 2
Oferty ważne: 2

 Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 z 2009 r. poz. 1240), z dniem 1.01.2010 r. Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Samochodw Małolitrażowych BOSMAL, na podstawie jej art. 9 pkt 14, przestał być jednostką sektora finansów publicznych.

W związku z powyższym Ośrodek podmiotowo nie jest obowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 223 z 2007 r. poz. 1655 z późn. zm.).[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.